australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea s
italy 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

 • “Simulation is our passion”

  “Simulation is our passion”

 • ”The world needs training in Disaster Medicine”

  ”The world needs training in Disaster Medicine”

 • “Are you and your organization well prepared for a disaster?”

  “Are you and your organization well prepared for a disaster?”

 • “Don’t forget to train your personell for a high influx of traumas”

  “Don’t forget to train your personell for a high influx of traumas”

 • “Train decision-making for major incidents”

  “Train decision-making for major incidents”

Get our newsletter

Name
Email*
Subscribe

image

ETS exercise on H.E.L.P. course

image

About ETS training material

image

New penetrating trauma victim bank!

image

Memorandum of Understanding with ICRC!

image

Register on the ETS website

image

ETS Senior instructor course

image

Latest news

image

New Psychosocial support set version 4!

ETS Greece

greece round icon 640Contact information ETS Greece

NAME: ETS Greece/ Hellenic Society of Emergency Prehospital Care
ADDRESS: Syggrou 5, PO 54627, Thessaloniki
COUNTRY: Greece
Contact person: Anastasios Sfetsios
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 00306972827800


 


Patientbank brännskador version 4

Emergo Train System patientbank med brännskador består av patienter med olika grad av brännskada och är utvecklad för att hålla simuleringsövningar med scenario som resulterar i ett antal patienter med brännskador. Till varje patient hör också ett journalkort.

Patienten har text på både fram- och baksidan. På framsidan finns den information som du kan se eller höra på avstånd ute på en skadeplats. På baksidan finns den information som du får när du undersöker patienten. Denna information är enligt ATLS® / PHTLS® / TNCC® standard. Alla patienter i ETS ingår i en databas och har flera vitala parametrar. Den svenska designen (nedan) är gjord för att passa triagering i Sverige- till exempel så har RLS lagts till på dom svenska patienterna.

Patienter 416 framw  p 416 bakw

 Alla patienter i patientbanken har ett individuellt journalkort. Kortet används när de kommer till sjukhuset. På framsidan finns information om undersökningsfynd, den behandling som patienten får på akutmottagningen samt tiden patienten är på akuten. Om patienten behöver opereras eller behandlas på IVA eller BRIVA finns den informationen på baksidan av journalkortet. Där finns också eventuell Post-op behandling/tid.

Journalkort 416 framw   Journalkort 416 bakw

Alla ETS-patienter är kategoriserade i olika patientutfallskategorier. Beroende på vilken behandling patienten får samt inom vilken tid efter skadan inträffade och med vilken resurs som utför interventionen, riskerar patienten undvikbar komplikation eller undvikbar död. Mall för att mäta patientutfall för brännskador följer med i materialet. Dessutom ingår markeringar för Placeras sittande samt escarotomi.

Patientutfallskategorierna har utvecklats tillsammans med brännskadeexperter i Sverige och Western Australia.

Patientbank brännskador finns tillgänglig i två storlekar; medium (100 patienter och journalkort), small (50 patienter och journalkort).

Kontakta oss för mer information!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 010-103 7490

 

 

 

 

Trigger patientbank version 4

Trigger patientbank kan användas av ETS-instruktören för att göra inspel i en övning, till exempel att under övningen öka trycket på sjukhuset genom att skicka in triggerpatienter någonstans i akutsjukvårdskedjan. Dessa patienter kan till exempel komma i en ambulans eller från en avdelning på sjukhuset. Alla triggerpatienter börjar med ett T.

Trigger patienterna har ett journalkort och behöver behandling på samma sätt som övriga patienter.

T31 framw   T31 bakw

jT31 framw   jT31 bakw

Triggerpatienterna är kategoriserade på samma sätt som de övriga patienterna. Några kan utvärderas enligt patientutfall; risk för undvikbar död/komplikation. Andra kan utvärderas enligt patientutfallskategorier för sjukhuspatienter (H-patienter). 

Trigger patientbank innehåller 50 patienter och journalkort.

Patientbank sjukhus IVA version 4

Patienterna som ingår i patientbank sjukhus IVA är på sjukhuset när övningen börjar. Det är upp till deltagarna i en ETS-övning att ta beslut om dessa patienter. Behöver de fortsatt behandling på IVA eller kan de flyttas till en avdelning för att frigöra exempelvis respiratorer?

Patienterna i patientbank sjukhus IVA kan utvärderas enligt patientutfallskategorier för H-patienter. Med hjälp av en utvärderingsmall går det att utvärdera om besluten för patienten var ok, om det var en hälsorisk eller om det överutnyttjade sjukhusets resurser.

På patientens framsida finns en kort hälsohistoria och anamnes. Patienternas baksida visar paratmetrar utifrån A-E.

Patienter 405 framw   p 405 bakw

I materialet ingår en mall med detaljerad information med svar som kan användas av ETS-instruktören om deltagaren till exempel skickar en patient till röntgen och behöver svar på röntgenresultatet.

Patientbank sjukhus IVA 50 patienter.

Patientbank sjukhus operation version 4

Inne på sjukhuspatienterna (H-patienterna) är de patienter som redan är på sjukhuset (eller i ett väntrum) när övningen börjar. Det är upp till deltagarna i en ETS-övning att avgöra hur man hanterar dessa patienter. Nu finns också inne på sjukhuspatienter för operation! Behöver de omedelbar operation eller kan de vänta 1 timme, 2 timmar etc? Patienterna i patientbank sjukhus operation kan utvärderas enligt nya patientutfallskategorier för H-patienter. Med hjälp av en utvärderingsmall går det att utvärdera om besluten för patienten var ok, om det var en hälsorisk eller om det överutnyttjade sjukhusets resurser.

Patienter ODSE H207w   H207 bakw

På framsidan finns en kort hälsohistoria och anamnes. På baksidan finns information om vilken typ av operation som är nödvändig och operationstiden - den tid då patienten kommer att uppta ett operationsrum. Tid på Post-op och/eller IVA visas också på baksidan. Patientmaterialet är baserat på ett autentiskt operationsprogram från ett stort sjukhus. Utfallskategorierna är baserade på ett realistiskt prioriteringssystem gällande hur länge en patient med viss diagnos kan vänta på kirurgi.

Patientbank sjukhus operation finns tillgänglig i medium set (100 patienter) och small set (50 patienter).

 

 

 

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symbolerna

Read more

Follow us on facebook

Copyright © 2016 Emergo Train System © Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.
Privacy Statement   |   Terms Of Use