australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

Trauma patientbank version 4

Trauma patientbank består av patienter som kan användas genom hela medicinska kedjan, från skadeplats till sjukhuset. Till varje patient hör också ett journalkort.

Patienten har text på både fram- och baksidan. På framsidan finns den information som du kan se eller höra på avstånd ute på en skadeplats. Till exempel att patienten ligger ner och är tyst. På baksidan finns den information som du får när du undersöker patienten. Denna information är enligt ATLS® / PHTLS® / TNCC® standard. Alla patienter i ETS ingår i en databas och har flera vitala parametrar. Den svenska designen (nedan) är gjord för att passa triagering i Sverige- till exempel så har RLS lagts till på dom svenska patienterna.

p18w p18 bakw
 Journalkort-TDSE-18w.jpg  Journalkort-TDSE-18-bakw.jpg

     

Alla patienter i traumabanken har ett individuellt journalkort. Kortet används när patienten ankommer till sjukhuset. På framsidan finns information om undersökningsfynd, den behandling som patienten får på akutmottagningen samt tiden patienten är på akuten. Det ingår också eventuell röntgen, röntgenresultat samt röntgentid. 

Om patienten behöver opereras eller behandlas på IVA finns den informationen på baksidan av journalkortet.  Där finns också eventuell Post-op behandling/tid.

Alla ETS-patienter är kategoriserade i olika patientutfallskategorier. Beroende på vilken behandling patienten får samt inom vilken tid efter skadan inträffade och med vilken resurs som utför interventionen, riskerar patienten undvikbar komplikation eller undvikbar död. Mallen för att mäta patientutfall följer med i trauma patientbank.

Trauma patientbank finns tillgänglig i olika storlekar; large (200 patienter och journalkort), medium (100 patienter och journalkort) och small (50 patienter och journalkort).

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook