australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

Trigger patientbank version 4

Trigger patientbank kan användas av ETS-instruktören för att göra inspel i en övning, till exempel att under övningen öka trycket på sjukhuset genom att skicka in triggerpatienter någonstans i akutsjukvårdskedjan. Dessa patienter kan till exempel komma i en ambulans eller från en avdelning på sjukhuset. Alla triggerpatienter börjar med ett T.

Trigger patienterna har ett journalkort och behöver behandling på samma sätt som övriga patienter.

T31-framw.jpg  T31-bakw.jpg 

   

jT31-framw.jpg  jT31-bakw.jpg 

   

Triggerpatienterna är kategoriserade på samma sätt som de övriga patienterna. Några kan utvärderas enligt patientutfall; risk för undvikbar död/komplikation. Andra kan utvärderas enligt patientutfallskategorier för sjukhuspatienter (H-patienter). 

Trigger patientbank innehåller 50 patienter och journalkort.

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook