australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

Trigger patientbank version 4

Trigger patientbank kan användas av ETS-instruktören för att göra inspel i en övning, till exempel att under övningen öka trycket på sjukhuset genom att skicka in triggerpatienter någonstans i akutsjukvårdskedjan. Dessa patienter kan till exempel komma i en ambulans eller från en avdelning på sjukhuset. Alla triggerpatienter börjar med ett T.

Trigger patienterna har ett journalkort och behöver behandling på samma sätt som övriga patienter.

T31 framw   T31 bakw

jT31 framw   jT31 bakw

Triggerpatienterna är kategoriserade på samma sätt som de övriga patienterna. Några kan utvärderas enligt patientutfall; risk för undvikbar död/komplikation. Andra kan utvärderas enligt patientutfallskategorier för sjukhuspatienter (H-patienter). 

Trigger patientbank innehåller 50 patienter och journalkort.

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook