australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

ETS version 4 svenska

Emergo Train System version 4!

I version 4 har alla patientbanker genomgått en fullständig medicinsk revidering och uppdatering. Fler parametrar har lagts till i patientbankerna vilket innebär att patienter kan utformas för att passa olika triagesystem. En revidering har också gjorts i patientutfallet som nu börjar vid 30 minuter efter skada istället för 1 timme. Journalkorten har fått en ny design och visar nu också tid på röntgen och post-op. Till patienterna inne på sjukhus (dom så kallade H-patienterna) ingår en mall med svar på vad patienten behöver av interventioner och vårdnivå.

Patientbankerna finns att välja i olika storlekar för att passa användarens behov. Till exempel är trauma patientbanken tillgänglig i large (200 patienter), medium (100 patienter) och small (50 patienter). Det finns nu också inne på sjukhuspatienter (H-patienter) för operation! Och fler patienter har utvecklats för akutmottagning och IVA. En trigger patientbank har utvecklats som kan användas över hela vårdkedjan (till exempel i ambulans, på akutmottagning eller avdelning). Triggerbanken innehåller 50 patienter och journalkort.

p18w.jpg  p18-bakw.jpg 
Journalkort-TDSE-18w.jpg Journalkort-TDSE-18-bakw.jpg

 

operationw.jpg  uppsamlingsplatsw.jpg  isoleringsrumw.jpg 
 ADSE3-01w.jpg  ADSE3-06w.jpg  

 

ADSE2-01w.jpg  ADSE2-07w.jpg  ADSE2-11w.jpg  HDSE2-02w.jpg  HDSE2-05w.jpg  HDSE2-40w.jpg  HDSE2-42w.jpg  HDSE2-44w.jpg 

 

För mer information, kontakta ETS Competence Center på e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 010-103 7490 eller läs mer om det svenska utbildningsmaterialet version 4 genom att följa länkarna nedan. Fler patientbanker är under utveckling.

Nuvarande version 4 utbildningsmaterial är:

Pre-hospitalt set >>>
Sjukhus set >>>
Trauma patientbank >>>
Patientbank brännskador >>>
Patientbank penetrerande trauma >>>
Patientbank bomb/blast >>>
Patientbank pediatrisk trauma >>>
Oskadade/psyk shock >>>
Patientbank sjukhus akutmottagning >>>
Patientbank sjukhus operation >>>
Patientbank sjukhus IVA >>>
Trigger patientbank >>>
Krisstöd set >>> 
Sanering på sjukhus >>>
Extra behandlingsmarkeringar >>>

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook