australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

ETS version 4 svenska

Emergo Train System version 4!

I version 4 har alla patientbanker genomgått en fullständig medicinsk revidering och uppdatering. Fler parametrar har lagts till i patientbankerna vilket innebär att patienter kan utformas för att passa olika triagesystem. En revidering har också gjorts i patientutfallet som nu börjar vid 30 minuter efter skada istället för 1 timme. Journalkorten har fått en ny design och visar nu också tid på röntgen och post-op. Till patienterna inne på sjukhus (dom så kallade H-patienterna) ingår en mall med svar på vad patienten behöver av interventioner och vårdnivå.

Patientbankerna finns att välja i olika storlekar för att passa användarens behov. Till exempel är trauma patientbanken tillgänglig i large (200 patienter), medium (100 patienter) och small (50 patienter). Det finns nu också inne på sjukhuspatienter (H-patienter) för operation! Och fler patienter har utvecklats för akutmottagning och IVA. En trigger patientbank har utvecklats som kan användas över hela vårdkedjan (till exempel i ambulans, på akutmottagning eller avdelning). Triggerbanken innehåller 50 patienter och journalkort.

p18w   p18 bakw   Journalkort TDSE 18w   Journalkort TDSE 18 bakw

operationw   uppsamlingsplatsw   isoleringsrumw

ADSE3 01w   ADSE3 06w

ADSE2 01w ADSE2 07w ADSE2 11w HDSE2 02w HDSE2 05w HDSE2 40w HDSE2 42w  HDSE2 60w HDSE2 44w

 

För mer information, kontakta ETS Competence Center på e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 010-103 7490 eller läs mer om det svenska utbildningsmaterialet version 4 genom att följa länkarna nedan. Fler patientbanker är under utveckling.

Nuvarande version 4 utbildningsmaterial är:

Pre-hospitalt set >>>
Sjukhus set >>>
Trauma patientbank >>>
Patientbank brännskador >>>
Patientbank penetrerande trauma >>>
Patientbank bomb/blast >>>
Patientbank pediatrisk trauma >>>
Oskadade/psyk shock >>>
Patientbank sjukhus akutmottagning >>>
Patientbank sjukhus operation >>>
Patientbank sjukhus IVA >>>
Trigger patientbank >>>
Krisstöd set >>> 
Extra behandlingsmarkeringar >>>

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook