australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

ETS Netherlands - Zwolle

netherlands 640

Emergo Train System (ETS) is een simulatiemiddel dat wordt ingezet bij scholingen voor voorbereiding op rampen en crises. Met ETS is het mogelijk tijdens opleiding, training en/of oefening een crisissituatie in beeld te brengen en te kijken wat de consequenties zijn van gemaakte keuzes.


Beheer
Het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle is, samen met Acute Zorg Euregio, de beheerder van ETS in beide regio’s. ETS is slechts een middel, daarom is het noodzakelijk dat er goede instructeurs zijn die de scholing of oefening begeleiden. De instructeurs/oefenleiders worden opgeleid onder toezicht en begeleiding van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij analoge ontwikkelingen in de regio VuMC, Traumanet AMC en Zuid Limburg. Educators uit voornoemde regio’s werken samen aan scholing en nascholing van ETS instructeurs.


Beproefd systeem
ETS is een begrip geworden door de effecten van het gebruik. Ziekenhuizen en pre-hospitale zorgaanbieders maken gebruik van ETS voor opleiden van medewerkers en leidinggevenden. Het is een beproefd systeem en een goede aanvulling en voorbereiding op grote real life oefeningen of trainingen. [/panel_box]

Contactinformatie ETS Zwolle: Regional Director Petra Krijgsman

06
07
11

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook