australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

Oskadade/psykologiskt chockade patientbank ver 4

I en övning med många patienter kanske du också vill ha med drabbade patienter som är oskadade men är psykologiskt chockade. Dessa patienter blir triagerade grönt på en skadeplats och behöver inte några medicinska interventioner på sjukhus. Av den anledningen har dom inte något journalkort. Men det krävs resurser för att ta omhand dessa individer, till exempel måste transport ordnas från skadeplatsen. Patientbanken oskadade/psykologiskt chockade innehåller patienter för detta ändamål.

Patientens fram- och baksida har samma design som patienter i traumabanken.

Patienter-ZDSE-305bw.jpg p_305b-bakw.jpg
 Patienter-ZDSE-324bw.jpg  p-324b-bakw.jpg

   

Patientbank oskadade/psykologiskt chockade finns tillgänglig i medium set (50 patienter) och small set (25 patienter).

Om du vill använda ETS för en mer grundlig utbildning av psykosocialt stöd och psykologiskt första hjälpen, rekommenderar vi ETS utbildningsmaterial för krisstöd version 4 >>>

 

 

 

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook