australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

Patientbank sjukhus operation version 4

Inne på sjukhuspatienterna (H-patienterna) är de patienter som redan är på sjukhuset (eller i ett väntrum) när övningen börjar. Det är upp till deltagarna i en ETS-övning att avgöra hur man hanterar dessa patienter. Nu finns också inne på sjukhuspatienter för operation! Behöver de omedelbar operation eller kan de vänta 1 timme, 2 timmar etc? Patienterna i patientbank sjukhus operation kan utvärderas enligt nya patientutfallskategorier för H-patienter. Med hjälp av en utvärderingsmall går det att utvärdera om besluten för patienten var ok, om det var en hälsorisk eller om det överutnyttjade sjukhusets resurser.

Patienter ODSE H207w  H207-bakw.jpg 

  

På framsidan finns en kort hälsohistoria och anamnes. På baksidan finns information om vilken typ av operation som är nödvändig och operationstiden - den tid då patienten kommer att uppta ett operationsrum. Tid på Post-op och/eller IVA visas också på baksidan. Patientmaterialet är baserat på ett autentiskt operationsprogram från ett stort sjukhus. Utfallskategorierna är baserade på ett realistiskt prioriteringssystem gällande hur länge en patient med viss diagnos kan vänta på kirurgi.

Patientbank sjukhus operation finns tillgänglig i medium set (100 patienter) och small set (50 patienter).

 

 

 

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook