australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

Sjukhus set ver 4

Det finns behov av att testa ett sjukhus förmåga att hantera en hög tillströmning av patienter från en särskild händelse eller ett dagligt flöde. Emergo Train System sjukhus kan användas för att utvärdera surge capacity på en akutmottagning, operationsavdelning, intensivvårdsavdelning eller hela sjukhuset.

ETS sjukhus set innehåller utbildningsmaterial för att planera, sätta upp och hålla sjukhusövningar.

Setet innehåller:

  • Befattningssymboler (läkare, sjuksköterskor, annan sjukvårdspersonal)
  • Skyltar för att designa akutmottagning, operation, post-op och IVA
  • Symboler för olika resurser; till exempel respiratorer, säng med monitor etc.
  • Markeringar för behandling
  • Olika mallar; till exempel behandlingstider
HDSE2-02w.jpg  HDSE2-05w.jpg  HDSE2-40w.jpg  HDSE2-42w.jpg  HDSE2-44w.jpg  HDSE2-60w.jpg 

      

akutmottagningw.jpg  operationw.jpg 
 akutrumw.jpg  isoleringsrumw.jpg

   

HDEN1-02w.jpg       

 

intubationw.jpg PVKw.jpg infusionspumpw.jpg iv-fluidw.jpg

 

Sjukhus set finns i tre storlekar: large, medium, small. De motsvarar ett universitetssjukhus, medelstora till regionala och lokalt sjukhus. För exakt innehåll i respektive set, se innehållsförteckningar eller kontakta ETS Competence Center.

Till Sjukhus set kan du koppla olika patientbanker efter ditt behov. Till exempel:

ETS patientbank sjukhus akutmottagning >>>

ETS patientbank sjukhus operation >>>

ETS patientbank sjukhus IVA >>>

ETS trigger patientbank >>>

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook