australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

Patientbank sjukhus akutmottagning version 4

Inne på sjukhuspatienterna (H-patienterna) är de patienter som redan är på sjukhuset (eller i ett väntrum) när övningen börjar. Det är upp till deltagarna i en ETS-övning att avgöra hur man hanterar dessa patienter. Om till exempel ett larm inkommit om särskild händelse där traumapatienter väntas komma till akutmottagningen behöver beslut tas om patienter som redan finns inne på akutmottagningen. Skicka hem, hem och åter till akuten inom 6 timmar, skickas till en vårdavdelning eller övervakningsavdelning?

Med hjälp av en utvärderingsmall går det att utvärdera om besluten för patienten var ok, om det var en hälsorisk eller om det överutnyttjade sjukhusets resurser.

På patientens framsida finns en kort hälsohistoria och anamnes. Patienternas baksida visar paratmetrar utifrån A-E.

 Patienter EDSE H49w  H49-bakw.jpg

 

I materialet ingår en mall med detaljerad information med svar som kan användas av ETS-instruktören om deltagaren till exempel skickar en patient till röntgen och behöver svar på röntgenresultatet.

Patientbank sjukhus akutmottagning finns tillgänglig i medium set (100 patienter) och small set (50 patienter).

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook