australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 01

ETS Sverige

Sweden Emergo train
Vad är Emergo Train System?

Emergo Train System (ETS) är ett pedagogiskt simuleringsverktyg som används brett inom katastrofmedicinska utbildningar och övningar i Sverige och internationellt.
I Sverige använder flera regioner ETS för övning, träning och simulering. Ambulanssjukvården i alla regioner använder ETS inom utbildningskoncepten PS - Prehospital sjukvårdsledning och Samverkan vid CBRNE. Många kommuner i Sverige använder ETS krisstödsmodul för utbildning och övning i krisstöd och psykologisk första hjälpen.

På Katastrofmedicinskt centrum används ETS sedan många år vid olika ledningsövningar och katastrofmedicinska utbildningar. Verktyget har också använts för att utvärdera regioners katastrofmedicinska beredskap utifrån särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse och sjukhusens förmåga att hantera ett stort antal svårt skadade patienter.

För några år sedan utvecklades ett ETS övningsmaterial för krisstöd vilket fått stor genomslagskraft inom både regioner och kommuner då detta uppfyller ett behov av att öva samordning och psykologisk första hjälpen både för vardagens situationer och i allvarlig händelse.

Under hösten 2018 släpptes version 4 av Emergo Train System där samtliga patientbanker genomgått en medicinsk revidering och uppdatering, en ny design på vissa delar av materialet samt olika storlekar så att användarna kan välja den storlek av set som man själv önskar.

I version 4 har också nya patientbanker utvecklats och flera utvecklingsprojekt är på gång. Den svenska översättningen av version 4 släpptes i februari 2019.

Läs mer om svenska version 4 här

Internationellt används ETS i nästan 50 länder och har ett stort nätverk av instruktörer. Det finns 15 ETS fakulteter i Sverige, Finland, Holland, Storbritannien, Italien, Grekland, Förenade Arabemiraten, Korea, Japan, Australien, Nya Zealand och Kanada som själva utbildar ETS Senior instructors.

På KMC - Katastrofmedicinskt centrum anordnas svenska och internationella instruktörsutbildningar.

Läs mer om utbildningen på KMC:s hemsida


Emergo Train System ägs av Region Östergötland och förvaltas av KMC - Katastrofmedicinskt centrum. KMC är en del av både Region Östergötland och Linköpings Universitet.


Varför välja Emergo Train System vid simuleringsövningar?

 • ETS är doktrinfritt - kan använda inom alla organisationer och system
 • ETS används av hälso- och sjukvården inklusive ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polismyndigheten, MSB och Försvarsmakten
 • ETS är ett "starkt" verktyg - hjälper dig att simulera hela processen från larm till definitiv vård och behandling
 • ETS bygger på KISS-principen (Keep It Simple and Safe) - enkelt att sätta upp med magnetiska symboler på whiteboardtavlor som visualiserar resursfördelning i olika typer av scenarior
 • ETS hjärta är olika patientbanker med traumaskador och intrahospitala patienter - samtliga kan utvärderas med patient outcome
 • ETS är känt som ett högkvalitativt system där all utveckling genomgår en rigorös valideringsprocess
 • ETS är inte ett vinstdrivande företag utan ägs av Region Östergötland och utvecklas tillsammans med Linköpings Universitet och andra expertorganisationer
 • ETS administeras av Katastrofmedicinskt centrum - ett nationellt utbildnings och forskningscentra med över 20 års erfarenhet av katastrofmedicin och simuleringsteknik

Kvalitetssäkring
Allt nytt material genomgår en strukturerad valideringsprocess i samarbete med expertis i minst 2 andra länder. Allt material är validerat innan det får användas under namnet Emergo Train System. Vi erbjuder Emergo Train System materialet med kunskap, dvs en utbildning i hur man använder materialet.

På utbildningen lär man sig planera, sätta upp, hålla och utvärdera övningar med ETS. Läs mer om Senior instructor utbildningen här >>>

Forskning
Emergo Train System har genererat underlag för ett antal artiklar

Nöjda användare
Det finns 250 utbildade PS instruktörer i Sverige som använder ETS övningsmaterial för PS - Prehospital sjukvårdsledning. Sedan starten av utbildningskonceptet med ETS Senior instructor kurser har det utbildats över 2 800 ETS Senior instruktörer från nästan 50 länder. I Sverige finns över 260 Senior instructors (november 2023).

Utveckling
Det pågår kontinuerligt en vidareutveckling av Emergo Train System. Några exempel på pågående utvecklingsprojekt:

 • Revidering och uppdatering av Sanering på sjukhus set till version 4. Detta set släpptes i november 2023 på svenska.
 • Barnbanker i olika åldersgrupper med drabbade till ETS krisstöd 
 • Vårdavdelningsmodul för att kunna öva hela vårdkedjan på ett sjukhus

 

För mer information om Emergo Train System, kontakta Johan Hornwall, ETS Competence center

Telefon: 010-103 7490
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ETS-symbol
Tavlor 14
KMC 40

 

 

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook