australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

ETS Sanering på sjukhus version 4

ETS sanering på sjukhus är utvecklat för att utbilda personal i organisationen och logistiken att hantera kontaminerade patienter på sjukhus eller en skadeplats. I en övning ska sanering på sjukhusmaterialet användas tillsammans med ett ETS sjukhus set eller prehospitalt set beroende på mål och målgrupp för övningen. Materialet kan användas av certifierade ETS Senior instructors. Om ETS instruktören inte är fullt insatt i hantering av kemiskt kontaminerade patienter bör en expert kopplas till övningen. 
 
Materialet kan användas till: 
 • att testa sjukhusets organisation av sanering
 • att träna personal i saneringsprocessen
 • att öva organisationen i sanering med ett större antal drabbade
Materialet består av olika patientbanker där patienterna utsatts för kemiska ämnen i olika grad. Patientbankerna är: 
 • Retande gaser (till exempel ammoniak)
 • Cyanid
 • Nervgaser (till exempel Sarin) 
C4 fram C4 journalkort fram C4 journalkort bak

 

Sanering på sjukhus innehåller förutom patientbanken också:

 • skyltar för att organisera saneringen
 • åtgärds- och aktivitetsmarkeringar för visualisera åtgärder/aktiviteter som vidtas i saneringsenheten under saneringsprocessen
 • behandlingsmarkeringar för behandling av patienterna
 • symboler som illustrerar resurser; tex dusch, bår, soptunna, monitor
 • manual med exemple på scenario
 • introduktionsfilm samt presentation av materialet i Power Point
DDSE1 07      skylt sanering large
tider DDSE

 

 

 

skiss DDSEw800

 

Sanering på sjukhus finns i tre storlekar. Large innehåller 200 patienter, medium 150 och small 50 patienter. Kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för innehåll och prisuppgift.

 

 

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook