australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

Patientbank Pediatrisk trauma

Patientbanken pediatrisk trauma innehåller patienter i ålder från 0-17 år. Patienterna har olika traumaskador som till exempel kross-skador, penetrerande skador, vaskulära skador, kontusioner, frakturer och sår.  

Pediatriska traumabanken kan användas som ett komplement till övriga ETS patientbanker när man behöver barn till ett scenario. Patientbanken kan också användas för att hålla surge capacityövningar för ett barnsjukhus.

Patienterna har text på både fram- och baksidan. På framsidan finns den information som du kan se eller höra på avstånd ute på en skadeplats. På baksidan finns den information som du får när du undersöker patienten. Denna information är enligt PHTLS/ATLS/TNCC® standard. Dom svenska patienterna är gjorda för att passa triagering i Sverige- till exempel så har RLS lagts till på dom svenska patienterna.

Patienter PDSE 671 framw Patienter PDSE 671 bakw

   

Alla patienter i pediatriska traumabanken har ett journalkort. Kortet används när patienter anländer till sjukhus. På framsidan finns information om undersökningsfynd, den behandling patienten får på AKM samt tiden patienten är på akuten. Det står också eventuell röntgentid och röntgenresultat. Om patienten behöver opereras eller behandlas på IVA finns den informationen samt tid på baksidan av journalkortet. Där finns också eventuell Post-op behandling/tid.

   

   

Patient outcome för barn

Alla ETS patientern är kategoriserade utifrån patient outcome-kategorier (patientutfall). Patient outcome mäts i:

  • risk för undvikbar död
  • risk för undvikbar komplikation

Tid inom vilken åtgärd måste vidtas för att inte patienten ska drabbas av undvikbar död eller komplikation är lägre för barn än vuxna och beror också på barnets ålder. Utfallskategorierna för barn är samma som för vuxna men har underkategorier beroende på barnets ålder. En pediatrisk kategori börjar med P framför kategorinumret och underkategorierna är a, b och c. Kategori P-a är barn 0-1 år, P-b är barn 2-4 år och P-c är barn 5-12 år. Barn över 12 år utvärderas utifrån vuxenkategori. En speciell patient outcome-mall är framtagen för att utvärdera pediatriska patienter.

För att göra det lättare att plocka ut patienter till ett scenario så ingår det mallar i materialet som visar vilka patienter som hör till vilka patient outcome-kategorier samt mall som visar vilka patienter som ingår i olika åldersintervall.

Patientbanken har utvecklats av ETS Competence center tillsammans med ämnesexperter (barnläkare, akutläkare, traumatolog, anestesiläkare, kirurg). Allt ETS material måste ha genomgått en testning och validering innan det anses godkänt för att användas vid simuleringsövningar. Pediatriska traumabanken har testats i övning på Södersjukhuset och Sachsska barnsjukhuset i Stockholm samt av ETS fakulteten i New South Wales, Australien.

Pediatriska traumabanken finns i storlekarna medium (100 patienter/journalkort) och small (50 patienter/journalkort) + mallar och övrigt material. 

För mer information, kontakta ETS Competence center på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller
telefon 010-103 7490.

 

 

 

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook