australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

Bomb/blast patientbank version 4

Patientbanken bomb/blast innehåller patienter med kross-skador, penetrerande skador, vaskulära skador, kontusioner, frakturer och sår. Exempel på scenarios att använda patientbanken är:

  • Terrorattack
  • Krigsscenarier
  • Olika typer av olyckor där explosioner kan inträffa

Patienterna har text på både fram- och baksidan. På framsidan finns den information som du kan se eller höra på avstånd ute på en skadeplats. På baksidan finns den information som du får när du undersöker patienten. Denna information är enligt PHTLS/ATLS/TNCC® standard. Dom svenska patienterna är gjorda för att passa triagering i Sverige- till exempel så har RLS lagts till på dom svenska patienterna.

PatientSE 708 frontw  PatientSE 708 backw

 

   

Alla patienter i bomb/blast patientbank har ett journalkort. Kortet används när patienter anländer till sjukhus. På framsidan finns information om undersökningsfynd, den behandling patienten får på AKM samt tiden patienten är på akuten. Det står också eventuell röntgentid och röntgenresultat.

Journalkort-JDSE-708-frontw.jpg   Journalkort-JDSE-708-backw.jpg

   

Om patienten behöver opereras eller behandlas på IVA finns den informationen samt tid på baksidan av journalkortet. Där finns också eventuell Post-op behandling/tid.

Alla ETS patienter är kategoriserade utifrån patient outcome-kategorier (patientutfall). Patient outcome mäts i:

  • risk för undvikbar död
  • risk för undvikbar komplikation

I bomb/blast patientbank ingår dom flesta av patient outcome kategorierna 1-25.

Några av patienterna i bomb/blastbanken är barn under 12 år. För att utvärdera patient outcome på barn används mallen för pediatrisk patient outcome.

Bomb/blast patientbank finns tillgänglig i storleken medium (100 patienter och journalkort) samt small (50 patienter och journalkort).

För mer information, kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 010-103 7490

 

 

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook