australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

Patientbank penetrerande trauma version 4

Patientbanken penetrerande trauma innehåller patienter med penetrerande skott- och knivskador. Patientbanken kan användas till tex scenarios som terrorattack eller skolskjutning. 

Patienterna har text på både fram- och baksidan. På framsidan finns den information som du kan se eller höra på avstånd ute på en skadeplats. På baksidan finns den information som du får när du undersöker patienten. Denna information är enligt PHTLS/ATLS/TNCC® standard. Dom svenska patienterna är gjorda för att passa triagering i Sverige- till exempel så har RLS lagts till på dom svenska patienterna. 

Patienter GDSE 501 frontw  Patient 501 backw 

   

Alla patienter i penetrerande traumabanken har ett journalkort. Kortet används när patienter anländer till sjukhus. På framsidan finns information om undersökningsfynd, den behandling patienten får på AKM samt tiden patienten är på akuten. Det står också eventuell röntgentid och röntgenresultat.

Journalkort GDSE 501 frontw  Journalkort GDSE 501 backw 

   

Om patienten behöver opereras eller behandlas på IVA finns den informationen samt tid på baksidan av journalkortet. Där finns också eventuell Post-op behandling/tid.

Alla ETS patientern är kategoriserade utifrån patient outcome-kategorier (patientutfall). Patient outcome mäts i:

  • risk för undvikbar död
  • risk för undvikbar komplikation

Patientbanken med penetrerande trauma inkluderar förutom befintliga patient outcome traumakategorier, även följande kategorier:

  • Kategori 23 - penetrerande thoraxskada
  • Kategori 24 - penetrerande halsskada
  • Kategori 25 - allvarlig extremitetsblödning

Några av patienterna i banken är barn under 12 år. För att utvärdera patient outcome på barn används mallen för pediatrisk patient outcome. 

GDSE7 01 Patient outcome pediatriska patienter penetrerande trauma 2w

Extra ark med behandlingsmarkeringar medföljer materialet!

ETS etikett CIRCULATION GDAL4 04w

 

För mer information, kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 010-103 7490.

 

 

 

 

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook