australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea sitaly 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

Patientbank brännskador version 4

Emergo Train System patientbank med brännskador består av patienter med olika grad av brännskada och är utvecklad för att hålla simuleringsövningar med scenario som resulterar i ett antal patienter med brännskador. Till varje patient hör också ett journalkort.

Patienten har text på både fram- och baksidan. På framsidan finns den information som du kan se eller höra på avstånd ute på en skadeplats. På baksidan finns den information som du får när du undersöker patienten. Denna information är enligt ATLS® / PHTLS® / TNCC® standard. Alla patienter i ETS ingår i en databas och har flera vitala parametrar. Den svenska designen (nedan) är gjord för att passa triagering i Sverige- till exempel så har RLS lagts till på dom svenska patienterna.

Patienter 416 framw  p 416 bakw 

  

 Alla patienter i patientbanken har ett individuellt journalkort. Kortet används när de kommer till sjukhuset. På framsidan finns information om undersökningsfynd, den behandling som patienten får på akutmottagningen samt tiden patienten är på akuten. Om patienten behöver opereras eller behandlas på IVA eller BRIVA finns den informationen på baksidan av journalkortet. Där finns också eventuell Post-op behandling/tid.

Journalkort-416-framw.jpg  Journalkort 416 bakw 

   

Alla ETS-patienter är kategoriserade i olika patientutfallskategorier. Beroende på vilken behandling patienten får samt inom vilken tid efter skadan inträffade och med vilken resurs som utför interventionen, riskerar patienten undvikbar komplikation eller undvikbar död. Mall för att mäta patientutfall för brännskador följer med i materialet. Dessutom ingår markeringar för Placeras sittande samt escarotomi.

Patientutfallskategorierna har utvecklats tillsammans med brännskadeexperter i Sverige och Western Australia.

Patientbank brännskador finns tillgänglig i två storlekar; medium (100 patienter och journalkort), small (50 patienter och journalkort).

Kontakta oss för mer information!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 010-103 7490

 

 

 

 

 

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symboler

Follow us on facebook