australia 38australia 38australia 38japan 50greece 38japan 50Korea s
italy 50hol 50hol 50nz 50sweden 50uae 50uk 50

banner 13

Get our newsletter

Name
Email*
Subscribe

Patientbank sjukhus IVA version 4

Patienterna som ingår i patientbank sjukhus IVA är på sjukhuset när övningen börjar. Det är upp till deltagarna i en ETS-övning att ta beslut om dessa patienter. Behöver de fortsatt behandling på IVA eller kan de flyttas till en avdelning för att frigöra exempelvis respiratorer?

Patienterna i patientbank sjukhus IVA kan utvärderas enligt patientutfallskategorier för H-patienter. Med hjälp av en utvärderingsmall går det att utvärdera om besluten för patienten var ok, om det var en hälsorisk eller om det överutnyttjade sjukhusets resurser.

På patientens framsida finns en kort hälsohistoria och anamnes. Patienternas baksida visar paratmetrar utifrån A-E.

Patienter 405 framw   p 405 bakw

I materialet ingår en mall med detaljerad information med svar som kan användas av ETS-instruktören om deltagaren till exempel skickar en patient till röntgen och behöver svar på röntgenresultatet.

Patientbank sjukhus IVA 50 patienter.

About ETS

Emergo Train System (ETS) is an academic / educational simulation system used in several countries around the world for training and testing the preparedness and management of emergencies, major incidents and disasters.

ets symbolerna

Read more

Follow us on facebook

Copyright © 2016 Emergo Train System © Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.
Privacy Statement   |   Terms Of Use